Her er en oppsummering av "ståa" for det frie biblioteksystemet Koha i Norge pr i dag. Har du innspill på bibliotek som mangler eller andre forhold som burde være med så ta kontakt!

Hvem bruker Koha?

 • Ahmadiyya Muslim Jama'at *
 • Akademiet Ypsilon videregående skole AS (tidligere Sonans Drammen)
 • Akershusmuseet avd. Fetsund lenser
 • Buskerud fylkesbibliotek (til en samling på ca 1.000 filmer som skal være til lån for bibliotekene i fylket)
 • Fotogalleriet i Oslo
 • Husbanken
 • Kristiansand kulturskole
 • Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger
 • Lørenskog friskole
 • Westerdals Høyskole (tidligere NISS, NITH og Vulkan)
 • Norsk Senter for Folkemusikk og Folkedans i Trondheim (boksamlingen til arkivet, ca 10.000 titler + periodika, foreløpig til internt bruk)
 • Norsk Slektshistorisk Forening
 • Sjøkrigsskolen i Bergen
 • Solli DPS
 • STAMI
 • Steinerskolen på Nesodden
 • Stiftelsen kirkeforskning (KIFO)
 • Time kommune, skolebibliotek (én felles installasjon, flere vil antagelig bli med etter hvert):
  • Frøyland skule
  • Frøyland ungdomsskule
  • Hognestad skule
  • Lye ungdomsskule
  • Rosseland skule
  • Undheim skule
 • Tomrefjord skule
 • Vestborg VGS

Bibliotek som har bestemt seg for å satse på Koha, men ikke har systemet i daglig bruk enda:

Dessuten:

 • Bibliotekarutdanningen ved HiOA drifter individuelle Koha-installasjoner for alle sine studenter på bachelor-nivå.
 • Skolebibliotekarutdanningen ved UiA tilbyr sine studenter individuelle Koha-installasjoner, driftet av Libriotech.
 • Libriotech drifter personlige og kostnadsfrie Koha-installasjoner for ca 20 norske bibliotekmennesker.

Oversetting til bokmål

Versjon 16.05.x:

 • Publikumskatalogen: 87%
 • Internt grensesnitt: 90%
 • NORMARC: 100%
 • Systempreferanser: 94%
 • Hjelpetekster: 13%

(Tallene er oppdatert per 13. september 2016.)

Tekst knyttet til MARC21 og UNIMARC er ikke oversatt.

Oversetting til nynorsk

Oversettelsen til nynorsk har ikke vært vedlikeholdt, og er nå nede i 7%. En del av dette skyldes nok strenger der oversettelsen regnes som usikker, så det kan godt være at prosenten kunne økes en hel del med en relativt liten innsats.

Norske tilpasninger

Gjennomførte tilpasninger

 • Støtte for NORMARC
 • Støtte for Nasjonalt lånekort
 • Norske standardvalg og eksempeldata som kan importeres under installasjon

Kommende tilpasninger

 • Fjernlån basert på NNCIPP (den norske fjernlånsprotokollen) - under arbeid
 • Støtte for autoritetsposter i MARC-format (basert på MARC21 sine rammeverk)

Utviklere

(Antall bidrag er oppdatert per 9. september 2016. Se List of authors for full oversikt.)